Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Sumos choras „In Vivo Dei“ (archyvas)

Sumos choras „IN VIVO DEI“

Sumos choro "In Vivo Dei "veikla parapijoje nutraukta nuo 2023 m. sausio 01d.

Choras giedojo sekmadieniais 11 val. šv. Mišiose bei įvairių liturginių iškilmių metu.

Choristai – apie 22 įvairių profesijų žmonių repetuoja kartą per savaitę, o prieš šventes ir dažniau.

Choras yra dalyvavęs Lietuvos chorų konkurse. Jau tapo graži tradicija baigiant sezoną surengti koncertus svečiuose. Kolektyvo giesmės aidėjo Šiluvos atlaiduose, Vilniaus Gailestingumo bažnyčioje, svečiuotasi Miroslave, Panaros „Pilnų namų bendruomenėje“, Kaišiadoryse.


Sumos choras „IN VIVO DEI“
tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021