Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Sumos choras „In Vivo Dei“

Sumos choras " IN VIVO DEI"

Dvasios vadovasmons. Vytautas Grigaravičius;

Choro vadovas ir vargonininkas - Ramūnas Baranauskas;

Choro seniūnė – Eglė Daunoravičiūtė

Choras gieda sekmadieniais 11 val. šv. Mišiose bei įvairių liturginių iškilmių metu.

Choristai – apie 50 įvairių profesijų ir vyresnio amžiaus žmonių repetuoja kartą per savaitę, o prieš šventes ir dažniau.

Choras yra dalyvavęs Lietuvos chorų konkurse. Jau tapo graži tradicija baigiant sezoną surengti koncertus svečiuose. Kolektyvo giesmės aidėjo Vilniaus Gailestingumo bažnyčioje, svečiuotasi Miroslave, Panaros „Pilnų namų bendruomenėje“, Kaišiadoryse.

Norintys giedoti Sumos chore mielai kviečiami skambinti Ramūnui Baranauskui, tel. 8 609 72 190.
tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015