Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Atstatymo rėmėjai

Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbams 1989–2005 m. išleista per 20 mln. litų. Atstatomieji darbai prasidėjo Lietuvai labai sunkiu ekonominiu laikotarpiu. 1989–1996 m. būtiniausi bažnyčios remonto darbai finansuoti beveik vien privačių aukotojų lėšomis. 1989–1993 m. valstybė teparėmė 50 tūkst. litų, Kauno miesto savivaldybė – 112 tūkst. litų. Tolesnės paramos iš valstybės nesulaukta iki 1997 m., iš Kauno miesto savivaldybės – iki 1998 m., kai bažnyčios atstatymo darbams skirta 8 tūkst. litų.

Atgaivinant prieškario tradiciją, išleisti panašūs į prieškarinius 50 ct, 1 Lt, 2 Lt, 10 Lt vertės aukų ženklai, išspausdinta aukojimo knygelių, kuriose buvo galima įklijuoti 45 ženklus. Aukotojai, įklijavę 45 „plytas“, būdavo įrašomi į Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statytojų Garbės knygą. 1991 m. buvo išleistas proginis Prisikėlimo bažnyčiai skirtas pašto ženklas. Jis buvo brangesnis už įprastinius, už jį gautas pelnas panaudotas bažnyčios atstatymo darbams. Dosniai aukojo užsienio lietuviai.

Finansinė padėtis pagerėjo, 1997 m. iš valstybės biudžeto gavus 1 mln. litų, 1998 m. – 1,2 mln. litų. Tačiau 1999 m. valstybės parama vėl nutrūko. 1999–2000 m. nesulaukta paramos ir iš Kauno miesto savivaldybės. Valstybė, 2000 m. bažnyčiai atstatyti skyrusi 1 mln. litų, 2001 m. – 0,5 mln. litų, 2002 m. finansavimo vėl atsisakė. 2001–2002 m. per 106 tūkst. litų paaukojo privatūs asmenys, skambinę specialiąja „Telekomo“ linija.

2003 m. liepą LR vyriausybė Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią įtraukė į Lietuvos tūkstantmečio programą ir numatė 2004 m. bažnyčios atstatymo darbams skirti 4 mln. litų, 2005 m. – 1 mln. 2004 m. biudžete žadėtų lėšų nenumačius, Kauno merui Arvydui Garbaravičiui pasiūlius, Kauno miesto savivaldybė paėmė 4 mln. litų paskolą atstatymo darbams tęsti. Ši paskola leido užbaigti pagrindinius atstatymo darbus ir bažnyčią 2004 m. gruodžio 26 d. pašventinti. Valstybė tolesniems bažnyčios įrengimo darbams 2005 m. skyrė per 4 mln. litų, Kauno miesto savivaldybė – 0,5 mln. litų.

Tarp bažnyčios rėmėjų minėtina nuo 1994 m. statybos darbus vykdžiusi statybos bendrovė „YIT Kausta“. Su tuometiniu atstatymo komiteto pirmininku kun. Eugenijumi Bartuliu pasirašytoje sutartyje bendrovė atsisakė pelno už šventovės atstatymo darbus. 1994–2004 m. atlikta darbų už beveik 14 mln. litų, šventovei sutaupant beveik 1 mln. litų. 2005 m. „Kausta“ darbų atliko už 5,1 mln. litų. Kaip ir ankstesniais metais, atsisakiusi pelno už statybos darbus, ji bažnyčiai sutaupė kelis šimtus tūkstančių litų.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021