Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
A†A kun. Virgilijus DUDONIS

Kun. Virgilijus DUDONIS
    Gim. 1970 04 20
    Kun. 1996 12 01
    Parapijoje nuo 2017 06 15 - 2020 01 19

Gimė Ukmergėje.

Pakrikštytas Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje Ukmergėje.

Abitūros egzaminų pažymiai sumažinti dėl temos „Lietuviško žodžio išlaisvinimas iš rusizmo“.

Karinis dalinys Sibire. Grįžus verbuotas KGB, bet pasirinko Vilniaus „Aro“ rinktinę.

Po pusmečio, išgyvenęs pašaukimą, įstoja į Kauno kunigų seminariją.

Penkeri metai mokslo, vieneri metai - ugdytojas seminarijoje.

Treji metai Kauno Įgulos kapelionas ir Šv. ark. Mykolo bažnyčios rektorius.

Ketveri metai KMU dėstytojas.

Ketveri metai Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Alėjų Švč. Trejybės ir Kalnujų šv. Viktoro parapijų klebonas.

Treji metai Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos mokyklos kapelionas.

Devyni metai Vilkijos Šv. Jurgio parapijos klebonas, po penkerių metų prijungiant Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapiją, o po septynių metų prijungiant Paštuvos Šv. Barboros parapiją.

2017 06 15 - 2020 01 19 Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentas vikaras.

Pristatytos tarnystės vietos, o darbai te patys kalba už save...

2020 01 19 d. kunigas Virgilijus Dudonis iškeliavo į Viešpaties namus. Jis ilsisi mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia....

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021