Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Vikaras kun. B. A. Martusevičius
Gimęs 1986 02 07 
Įšventintas 2012 01 08 
Paskirtas į parapiją 2023 06 24

Mob. +370 677 93 934, el. p. a.martusevicius@yahoo.com

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021