Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Vikaras kun. Julius Grigonis

Vikaras kun. Julius GRIGONIS
    Gim. 1961 04 16
    Kun. 2006 01 22
    Parapijoje nuo 2015 05 01

Gimė Varžų k., Ukmergės rajone, augo religingoje šeimoje. Krikštytas Ukmergės šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Vaikystė ir jaunystė prabėgo Siesikuose. Čia jis mokėsi vidurinėje mokykloje, po to, įstojo į Kauno Mičiurino žemės ūkio technikumą ir, įgijęs bitininko profesiją, grįžęs bitininkavo savo tėviškėje.

2000 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 2006 m.

2005 m. įšventintas diakonu ir paskirtas tarnystei Šv. Antano Paduviečio parapijoje.

2006 01 22 įšventintas kunigu ir skiriamas vikaru su teise laiminti santuokas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

2009 04 25 skiriamas vikaru Šventosios Dvasios (Šilainių ) parapijoje ir skiriamas LSMU Kauno klinikų kapelionu.

2015 05 01 skiriamas vikaru su teise laiminti santuokas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015