Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Parapijos šeimų bendruomenė


Parapijos šeimų atstovai Marijampolėje 2020 m.

Dvasios vadovas - klebonas kun. Kęstutis Rugevičius

Koordinatorius – Alfredas Rimidis, tel. 8 688 43 888

Tikslas – skatinti parapijos šeimas bendrauti, giliau pažinti krikščioniškąsias vertybes, dalytis dvasingumo patirtimi.

Misija – stiprinti apaštalavimą šeimoje ir viešoje aplinkoje. Sveikos, darnios, katalikiškos šeimos kūrimas, išsaugojimas, įtraukimas į aktyvų Bažnyčios gyvenimą.

Kiekvieno mėn. trečią penktadienį adoruojame prie Švč. Sakramento NUOLATINĖJE NAKTINĖJE ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJOJE mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Renkamės kas antrą mėnesio ketvirtadienį: 18.00 val. dalyvaujame šv. Mišiose, 18.30 val. pokalbiai prie arbatos puodelio (bazilikos III a., dešinėje)

Veikla:

 • organizuojamos įvairios paskaitos, seminarai šeimoms aktualiomis temomis;
 • organizuojamos rekolekcijos, išvykos, stovyklos šeimoms;
 • organizuojamos šeimų grupės (savitarpio paramos, mokymo, maldos ir kt.);
 • teikiamos psichologinės konsultacijos pavieniams asmenims ir šeimoms;
 • rengiamos su šeima susijusios akcijos, šventės;
 • šeimos bei sužadėtiniai aktyviai įtraukiami į parapijos gyvenimą;
 • ieškoma savanorių, jiems teikiamas palaikymas;
 • aktyviai bendradarbiaujama su kitomis šeima besirūpinančiomis institucijomis;
 • teikiama šeimoms aktuali informacija.

PARAPIJOS ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS SUSITIKIMUOSE

2022 METAIS

2021 METAIS

2020 METAIS

2019 METAIS

2018 METAIS

2017 METAIS

2016 METAIS

2015 METAIS

2014 METAIS

 • 2014 m. sausio 27 d. Kokiame esi santykyje su Dievu?
 • 2014 m. vasario 28 d. Pasiruošimas kelionei į Romą
 • 2014 m. spalio 13 - 19 d.piligriminė kelionė į Medjugorje. Dalyvavo kun. V. Sikorskas
 • 2014 m. spalio 27 d. susitikimas su VDU m. dr. B. Gudaityte
 • 2014 m. spalio 30 d. Rožinis šeimoje, dalyvaujant mons.V.Grigaravičiui
 • 2014 m. lapkričio 21 d. Rožinis šeimoje, dalyvaujant mons. V.Grigaravičiui
 • 2014 m. gruodžio 5 - 07 d. Rekolekcijos Palendriuose
 • 2014 m. gruodžio 22 d. Adventinis vakaras

2013 METAIS

2012 METAIS

tolyn
   
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021